I. Úvodní Ustanovení

1.    Tyto podmínky akce s názvem: „Black Friday“ stanovují pravidla, podmínky, rozsah a reklamu akce, podmínky používání a pravomocí účastníků akce a také povinnosti pořadatele.

2.    Akce se mohou zúčastnit Zákazníci, kteří splní podmínky účasti v akci. Tím se stávají účastníky této akce. (Dále jen „Účastník akce“).


II. Předmět akce a podmínky účasti na akci


1.    Předmětem akce je možnost využít slevu účastníkem akce podle podmínek akce po dobu jejího trvání, včetně poskytnutí slevy snižující cenu produktů uvedených na stránce: https://www.eyerim.cz (dále jen: „Produkty“) ve výše uvedeném ods. 2 níže (dále jen: „Předmět slevy“).

2.    Sleva se poskytuje v následující výši:

    a) 15 % na všechny modely nezlevněných slunečních brýlí s použitím kódu: BF15SUN.
    b) 30 % na rámy s čočkami s použitím kódu: BF30EYE, kromě modelů z eyerim collection.
    c) 50 % při nákupu dvou modelů slunečních brýlí nebo dioptrických brýlí z eyerim collection s použitím kódu: BF50EYC.

Uvedená sleva se vztahuje na model v nákupním košíku s nižší sumou. V případě reklamace/vrácení zboží po využití slevy uvedené v bodě c) se postupuje následovně:

  • Pokud Účastník akce reklamuje/vrátí ten z modelů, který má vyšší sumu, smlouva bude zrušena a Účastníkovi akce budou vráceny peníze na základě původní ceny obou položek.
  • Pokud Účastník akce reklamuje/vrátí ten z modelů, který má nižší sumu, bude mu vrácena akční cena tohoto modelu a původní cena modelu vyšší sumy.
3.    Slevové kódy a akční ceny platí v časovém období, během kterého akce trvá a za splnění podmínek uvedených pro každou akci či slevu samostatně.

4.    V případě současného nákupu několika Produktů zakoupených v rámci této akce se sleva uplatňuje na jeden produkt.

5.    Účast v akci je dobrovolná a bezplatná (tzn. že nákup zboží v akci není spojený s dalšími náklady kromě úhrady zakoupených výrobků a ceny dopravy zvolené zákazníkem).

6.    Některé produkty mohou být vyloučeny z této akce po dobu jejího trvání.

7.    Pokud se chcete zúčastnit této akce, je potřeba během akce:

    a) přečíst si a přijmout tyto Podmínky akce;
    b) přidat do košíku produkty, na které se vztahuje daná sleva;
    c) před vytvořením objednávky – v části Košík – zadejte slevový kód/kódy a stiskněte tlačítko „Uplatnit“.

Neuvedení slevového kódu znamená, že kupující se vzdal práva na využití akce v souvislosti s danou transakcí. V takové situaci, v okamžiku uskutečnění platby, ztrácí právo využít slevu ve vztahu k uskutečněné transakci.

8.    Akce se neslučuje s jinými slevami, akcemi, propagačními kampaněmi, speciálními cenovými nebo produktovými slevami platnými v internetovém obchodě, pokud jsou podmínky takovéto akce nebo produkty odlišné.

9.    Předmět akce nepodléhá výplatě v hotovosti nebo výměně za jiné platové prostředky a je nepřenosný.